Door Shanna Pettens

Tegenstanders beweren al decennialang dat cannabis hersencellen doodt. Ondanks dat recent onderzoek het tegendeel bewees, is deze misvatting wijdverbreid en leidt ze nog steeds tot vooroordelen en ongegronde angst. Net als ik vraag je je misschien af hoe deze fabel ontstaan is.

In de zoektocht naar antwoorden neem ik je mee naar de Verenigde Staten van de jaren zeventig voor een relatief recent stukje cannabisgeschiedenis dat doorspekt is met onorthodoxe onderzoeksmethoden, eenzijdige conclusies en politieke belangen. 

Hersenschade bij resusapen

In 1974 vroeg de pers aan de toenmalige gouverneur van Californië, Ronald Reagan, om een standpunt in te nemen in verband met het decriminaliseren van cannabis. Hij antwoordde dat ‘de meest betrouwbare wetenschappelijke bronnen’ stelden dat permanente hersenschade een onvermijdelijk gevolg van cannabisgebruik was.

Reagan verwees naar het rapport van Dr. Heath dat eerder dat jaar gepubliceerd was naar aanleiding van zeer dieronvriendelijke proeven met resusapen waarbij de proefdieren gedwongen werden om cannabis te roken. Tijdens die studie bonden de onderzoekers de apen vast in een stoel en deden hen een gasmasker om. Vervolgens pompten ze een grote hoeveelheid cannabisrook in het masker.

Het negatieve effect van de intensieve blootstelling aan de rook werd al snel duidelijk en na verloop van tijd overleden de proefdieren. Na hun dood werd er een dissectie van de hersenen uitgevoerd waarbij de dode hersencellen geteld werden.

Om het effect van cannabis op de hersenen goed te kunnen inschatten moesten de onderzoekers hun vaststellingen vergelijken met proefdieren uit de controlegroep die niet aan cannabis blootgesteld waren. Om de hersenen van de ‘niet-gebruikende’ apen te kunnen bestuderen werden gezonde proefdieren gedood, waarna er eveneens een dissectie van hun hersenen plaatsvond.

Het onderzoeksteam onder leiding van Dr. Heath stelde vast dat de cannabis rokende apen een enorm aantal dode hersencellen hadden in vergelijking met de niet-rokende proefdieren. Volgens het rapport was het cannabisgebruik het enige verschil tussen beide groepen. 

De onderzoekers concludeerden dat de vastgestelde hersenschade enkel aan het cannabisgebruik te wijten kon zijn. De resultaten van de studie werden vervolgens doorgetrokken naar mensen en dat leidde tot de aanname dat cannabis een reëel gezondheidsrisico vormde.

Verstikking en CO-vergiftiging als werkelijke oorzaak

In 1980 kreeg de National Organisation for the Reform of Marijuana Laws (afgekort NORML) na zes jaar procederen eindelijk de toestemming om het beruchte rapport in te kijken. De organisatie, die zich al sinds 1970 inzet voor de legalisering van cannabis voor zowel medisch als niet-medisch gebruik, huurde onderzoekers in om de gerapporteerde resultaten en de gebruikte methodologie onder de loep te nemen.

Al gauw bleek dat de gasmaskers die de apen tijdens de proeven droegen geen rook verloren, waardoor de proefdieren de uitgeademde rook opnieuw inademden en zo te weinig zuurstof binnenkregen. Zuurstofgebrek veroorzaakt al na enkele minuten hersenschade en kan dus het grote aantal dode hersencellen bij de proefdieren verklaren. 

De onderzoekers van de NORML ontdekten bovendien dat de apen tijdens de proeven niet enkel cannabisrook, maar ook koolstofmonoxide (CO) inademden. CO staat bekend als een sluipmoordenaar. Het kleur- en geurloze gas wordt afgegeven door ieder brandend voorwerp en doodt bij inademing hersencellen. In het onderzoeksrapport van Dr. Heath werd deze parameter nergens vermeld.

De door NORML aangestelde wetenschappers concludeerden dat het afsterven van de hersencellen bij de proefdieren meer te maken had met zuurstofgebrek en CO-vergiftiging dan met cannabis. Het feit dat deze factoren in Dr. Heaths rapport volledig buiten beschouwing gelaten werden, had een negatieve impact op de geloofwaardigheid. 

De kans dat Dr. Heath bepaalde parameters opzettelijk uit zijn verslag wegliet, is groot. Inmiddels is aan het licht gekomen dat onderzoek naar de schadelijke effecten van cannabis destijds door overheidsbureaucraten gesponsord werd. We kunnen dus stellen dat de resultaten van zulke studies vaak ‘gekleurd’ waren door politieke belangen.

Recenter onderzoek toont het positieve effect van cannabinoïden op de hersenen aan

In het begin van de 21ste eeuw werd het effect van cannabis op de hersenen opnieuw bestudeerd. In tegenstelling tot wat er voordien beweerd werd, is gebleken dat zowel THC als CBD het ontstaan van nieuwe zenuw- en hersencellen stimuleren.

De celgroei vindt plaats in hersengebieden die geassocieerd worden met leren en geheugen, alsook met angst en depressie.

In een volgend artikel zal ik hier dieper op ingaan…

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord