Cannabisgeschiedenis: Jezus’ heilige zalfolie bevatte cannabis

Door Shanna Pettens

Jezus Christus stond bekend om de talrijke mirakels die hij tijdens zijn publieke leven verrichtte. Van water in wijn veranderen tot over water lopen, maar ook exorcismes en verschillende tot voor kort onverklaarbare genezingen. Zo is er in het Nieuwe Testament onder andere sprake van een blinde die opnieuw kon zien nadat Jezus hem met zijn heilige olie gezalfd had.

Auteur, journalist en cannabishistoricus David Bienenstock meent te weten wat de olie van Jezus letterlijk tot een ‘wondermiddel’ maakte. In een interview met Daily Star Online verklaarde hij waarom hij gelooft dat de heilige olie… cannabis bevatte. 

Het interview vind je via onderstaande link:

Heilige rook: Jezus gebruikte cannabisolie om ‘wonderen’ te verrichten – Daily Star

Hoewel Bienenstocks theorie heel wat stof deed opwaaien, is hij vanuit historisch perspectief behoorlijk plausibel. Bij verschillende beschavingen was het gebruik van cannabis voor medicinale en religieuze doeleinden immers al van voor onze jaartelling ingeburgerd. 

In de periode waarin Jezus geleefd zou hebben was het geurige kruid niet alleen bekend in het Verre Oosten, maar ook in het Oude Griekenland en het nabijgelegen Egypte. De kans is dus reëel dat er ook in de regio van het huidige Israël en Palestina cannabis gekweekt werd. 

Vertaalfout

De heilige olie die Jezus gebruikte kende een lange geschiedenis. Ze werd voor het eerst vermeld in het boek Exodus. Jahweh gaf Mozes, de profeet die zijn volk vanuit Egypte naar het Beloofde Land leidde, de opdracht om een zalfolie te bereiden. Alle personen en voorwerpen die hij met deze olie zalfde, zouden heilig worden.

Het recept van de zalfolie is terug te vinden in Exodus 30:22-26. Naast mirre, kaneel en olijfolie bevatte het een ingrediënt dat in het Hebreeuws ‘kaneh-bosem’ heette. Lange tijd werd gedacht dat het om zoet riet ging of om kalmoes, een geneeskrachtige plant die onder meer in Egypte en het Oude Griekenland gebruikt werd om spijsverteringklachten te verlichten. 

Sula Benet, een van origine Poolse antropologe, was de eerste die bedenkingen uitte bij die vertaling. Door vergelijkbare woorden in verwante talen te bestuderen ontdekte ze dat ‘kaneh-bosem’ niet naar kalmoes, maar naar hennep verwees. 

Verklaring voor ‘mirakels’

Aan het begin van onze jaartelling was de medische kennis niet zo uitgebreid als de dag van vandaag. Daardoor kregen fenomenen waarvoor nog geen wetenschappelijke verklaring bestond al snel een religieuze interpretatie. Als we sommige passages over Jezus’ behandeling van zieken vergelijken met moderne verslagen over cannabisolie stellen we echter opvallende overeenkomsten vast.

Zo schreef Marcus in zijn evangelie dat de Messias en zijn leerlingen ‘vele duivels uitdreven en vele zieken zalfden met olie, waardoor ze genazen (Marcus 6:13)’. Waarschijnlijk ging het in werkelijkheid niet om bezetenheid, maar om epilepsieaanvallen. 

Intussen weten we dat zowel CBD- als THC-olie anti-epileptische eigenschappen bezitten en dat beide oliën in combinatie gebruikt kunnen worden om zware vormen van epilepsie te behandelen.  

Hetzelfde geldt voor de blinden die na Jezus’ zalving weer konden zien. Vermoedelijk leden deze mensen aan glaucoom, een aandoening die veroorzaakt wordt door een te hoge oogdruk en onbehandeld tot zenuwschade, zichtverlies en uiteindelijk tot blindheid kan leiden. 

Uit onderzoek blijkt dat THC-olie de oogdruk verlaagt en de doorbloeding verbetert, waardoor het risico op schade ten gevolge van deze oogziekte aanzienlijk vermindert.

Aangezien de zalfolie volgens het Bijbelse recept een tamelijk grote hoeveelheid cannabis bevatte, veronderstelt Bienenstock dat de medicinale verbindingen van de plant krachtig genoeg waren om minstens een deel van de genezingswonderen te verklaren die aan Jezus worden toegeschreven.

Openheid voor evoluerende interpretaties van het evangelie

Bienenstocks theorieën zijn nogal controversieel en kunnen bij sommige christenen die geen cannabis gebruiken in het verkeerde keelgat schieten. Aangezien iedereen met de juiste kennis gebruik kan maken van de geneeskrachtige eigenschappen van cannabis, kan het immers lijken alsof hij de wonderen die Jezus verrichtte bagatelliseert.

De verklaringen van de auteur doen echter geen afbreuk aan het feit dat Hij aandoeningen genas waarvoor destijds nog geen behandeling bestond. 

Aan het einde van het interview zei de cannabishistoricus dan ook dat hij het belangrijk vindt dat gelovigen openstaan voor evoluerende interpretaties van het evangelie. Naar eigen zeggen beseft hij dat er een enorm debat woedt over de geneeskrachtige eigenschappen van de cannabisplant en hij hoopt dat de acceptatie van zijn bevindingen kan helpen om het medicinale gebruik van cannabis te bevorderen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord