Medicinale cannabis heeft een positief effect op mensen met Gilles de la Tourette

Medicinale cannabis heeft positief effect op Gilles de la Tourette

Door Shanna Pettens

Als kind zag ik voor het eerst iets op tv over het syndroom van Gilles de la Tourette en ik moet bekennen dat ik dat toen vooral grappig vond. Mijn vader legde mij nadien echter uit dat de persoon in de reportage zijn plotse bewegingen en willekeurige uitroepen niet onder controle had. Nu ik volwassen ben, besef ik dat de aandoening allesbehalve leuk is en dat ze veel schaamte teweeg kan brengen. 

Gilles de la Tourette is een erfelijke neuro-psychiatrische stoornis die wereldwijd ongeveer 1 op de 1.000 mensen treft. De stoornis komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en de symptomen komen tot uiting tijdens de kinderjaren. Typische kenmerken zijn herhaaldelijke ongecontroleerde bewegingen of uitspraken, die vaak sociaal onacceptabel zijn.

De precieze oorzaak van Gilles de la Tourette is nog niet achterhaald, maar wetenschappers gaan ervan uit dat er iets mis gaat met de stoffen die de overdracht van zenuwprikkels regelen, de zogenaamde neurotransmitters. Het syndroom is niet te genezen en de behandeling richt zich daarom op het verminderen van de symptomen.

De tics die kenmerkend zijn voor de aandoening worden meestal behandeld door middel van gedragstherapie, die er enerzijds op gericht is om de patiënt bewuster te maken van het optreden van bepaalde tics en anderzijds bedoeld is om de patiënt te leren om zijn tics zo lang mogelijk tegen te houden.

Indien gedragstherapie alleen niet volstaat, kan er gebruik gemaakt worden van anti-psychotische medicatie. Deze optie geniet echter niet de voorkeur, omdat de bijwerkingen van de medicijnen aanzienlijk kunnen zijn. Gelukkig is er een andere, natuurlijkere manier om de symptomen van Gilles de la Tourette te verlichten, namelijk medicinale cannabis.

Verlichting van tics en dwangmatig gedrag

Patiënten met Gilles de la Tourette die cannabis gebruiken geven aan dat ze een positief effect ondervinden op de frequentie van hun tics. Sommigen ervaren een gedeeltelijke en anderen zelfs een volledige verlichting. In tegenstelling tot de antipsychotica die soms gebruikt worden om de symptomen te onderdrukken heeft medicinale cannabis amper bijwerkingen.

Wetenschappers vermoeden dat de fytocannabinoïden van de cannabisplant inwerken op twee gebieden in de hersenen, met name de basale ganglia en de hippocampus. De basale ganglia omvat een groep van structuren die de houding, het evenwicht en de aanzet tot bewegingen regelt. De hippocampus wordt in verband gebracht met neurologische processen. Mensen met Gilles de la Tourette vertonen afwijkingen in deze hersengebieden die betrokken zijn bij de regulering van gedrag en beweging. 

Zowel in de basale ganglia als in de hippocampus vinden we een hoge concentratie aan cannabinoïde receptoren terug. Het is bekend dat die receptoren op dezelfde manier reageren op fytocannabinoïden als op lichaamseigen cannabinoïden. De werkzame stoffen uit de cannabisplant kunnen dus een positief effect hebben op de afwijkende hersengebieden.  

Daarnaast is gebleken dat THC, de psychoactieve stof in de cannabisplant, een gunstige invloed heeft op het dwangmatige gedrag dat vaak met Gilles de la Tourette gepaard gaat. Een obsessief-compulsieve stoornis – ook wel ‘dwangneurose’ genoemd – is een veel voorkomende comorbide aandoening bij de patiënten. Ze uit zich vaak in het herhaaldelijk en dwangmatig tellen of aanraken van dingen.   

Minder angst en een betere nachtrust

Het voortdurend moeten onderdrukken van de tics kan mensen met Gilles de la Tourette heel wat stress bezorgen en zelfs angst voor sociale interacties doen ontstaan. Veel patiënten geven dan ook aan dat ze met angstige gevoelens kampen.

Uit anekdotische meldingen blijkt dat mensen met Gilles de la Tourette een persoonlijke verbetering van hun angstgevoelens bemerkten na het gebruik van medicinale cannabis. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de kalmerende en stress verlagende eigenschappen van de plant.  

Verder heeft medicinale cannabis een positieve invloed op de slaapproblemen die veel mensen met Gilles de la Tourette ondervinden. De werkzame stoffen zorgen ervoor dat de patiënt gemakkelijker inslaapt en vervolgens kan genieten van een ononderbroken nachtrust. Bovendien verkort medicinale cannabis de duur van de remslaap, een slaapfase waarin de frequentie van de tics gewoonlijk toeneemt. Bijgevolg wordt de patiënt ’s ochtends uitgerust(er) wakker.  

Verbeterde effectiviteit van antipsychotica

Tot slot kan medicinale cannabis als aanvullende therapie naast de standaardmedicatie voor Gilles de la Tourette gebruikt worden. Op basis van een onderzoek dat al in 1989 plaatsvond, werd gesuggereerd dat cannabinoïden de effectiviteit van antipsychotica voor motorische aandoeningen, waaronder Gilles de la Tourette, aanzienlijk kunnen verbeteren. 

Later onderzoek bevestigde dat met name THC nuttig kon zijn bij het versterken van de farmacologische reactie van patiënten met deze aandoening op atypische neuroleptica (antipsychotica) en dat er geen ernstige bijwerkingen optraden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord