THC-olie verzacht de scherpe kantjes van neurotisme

Sommige mensen laten zich door niets of niemand opjagen, terwijl anderen bij het minste of geringste zenuwachtig worden. Dit verschil wordt bepaald door de mate van neuroticisme. In tegenstelling tot wat sommigen denken is neuroticisme geen psychische stoornis, maar een karaktertrek die bij iedere persoon in meerdere of mindere mate aanwezig is.

De invloed van neuroticisme op iemands functioneren kan zowel positief als negatief zijn. In positieve zin zorgt een hoge mate van neuroticisme ervoor dat een persoon minder risicovol, asociaal en crimineel gedrag vertoont.

Sterk neurotische mensen zijn ook eerder geneigd om zich aan sociale conventies te houden, omdat ze vaker bezorgd zijn over hoe anderen over hen denken.

Personen die hoog scoren op neuroticisme presteren vaak goed op studie- of carrièregebied. Ze hebben oog voor detail en werken meestal erg nauwkeurig. Daarbovenop zijn ze zeer plichtsbewust.

Hun neiging tot perfectionisme kan hun succes echter ook in de weg staan. Uit angst om fouten te maken kijken ze alles meermaals na, waardoor hun werktempo aanzienlijk vertraagt. Wanneer ze zich onder druk gezet voelen, kunnen ze verlamd raken door faalangst. 

Psychosomatisch

Omdat mensen met een hoge mate van neuroticisme zich snel zorgen maken, ervaren ze meer onrust in hun dagelijkse leven. Die constante blootstelling aan stressprikkels heeft een negatieve invloed op hun fysieke en mentale gezondheid. Neuroten hebben meer kans om psychosomatische klachten te ontwikkelen. Ze raken eerder overspannen en lopen een hoger risico om een burn-out te krijgen. Ze zijn ook vatbaarder voor psychische stoornissen zoals depressie, angststoornissen en obsessief-compulsief gedrag.

Personen die van zichzelf weten dat ze neurotisch aangelegd zijn, kunnen leren om met deze eigenschap om te gaan. Kleine aanpassingen maken vaak al een groot verschil. Een vaste dagindeling komt bijvoorbeeld tegemoet aan hun behoefte aan structuur en voorspelbaarheid. 

Regelmatig mediteren of mindfulness helpen dagdagelijkse spanningen te kanaliseren. Bij acute stresssituaties kunnen ademhalingsoefeningen het lichaam en de geest tot rust te brengen.

Bij niet-alledaagse situaties, bijvoorbeeld op reis vertrekken, kan een goede voorbereiding onnodige druk vermijden.

Bij mensen die ondanks deze adviezen toch nog regelmatig last hebben van nervositeit kan THC-olie soelaas bieden. THC-olie verkleint het risico op de psychische aandoeningen die aan neuroticisme gelinkt worden.

Bij stemmingswisselingen vlakt de olie de pieken en dalen af, zodat de gebruiker meer emotionele stabiliteit ervaart. Tot slot zorgt THC-olie voor ontspanning en een verbeterde nachtrust.

Emotionele stabiliteit

Mensen met een hoge mate van neuroticisme zijn gevoeliger voor stressprikkels dan anderen. Stresserende situaties kunnen hen een angstig of hulpeloos gevoel bezorgen, waardoor ze ‘blokkeren’. 

Omdat hun emotionele gesteldheid sterker onderhevig is aan externe factoren, zijn ze vatbaarder voor stemmingswisselingen. Uit verschillende studies blijkt dat THC, de psychoactieve component van cannabis, depressieve en angstige gevoelens kan verminderen.

Verlicht fysieke en mentale spanning

Neurotische personen kunnen vaak moeilijk ontspannen. Op termijn heeft deze constante spanning een nadelig effect op hun fysieke en mentale gezondheid. THC staat bekend om zijn stress-verlagende effect. Veel gebruikers geven aan dat de cannabinoïde helpt om lichamelijke spanning te verlichten en een rusteloze geest te kalmeren. 

Een onderzoek van de universiteit van Chicago toonde aan dat dit geen louter subjectieve gewaarwording is. Uit de resultaten bleek namelijk dat de toediening van THC een meetbaar effect heeft op drie belangrijke stressindicatoren.

Bij de proefpersonen werd een daling van de bloeddruk, de hartslag en het cortisolniveau vastgesteld.

Dosisgerelateerde effecten van delta-9-THC op emotionele reacties op acute psychosociale stress – PubMed (nih.gov)

Omdat de stress-verlagende werking van THC in sterke mate afhankelijk blijkt van de dosis, kunnen personen die de nadelige aspecten van neuroticisme willen behandelen beter kiezen voor THC-olie dan voor het roken van medicinale cannabis. 

Wanneer men cannabis rookt is het immers moeilijker om de precieze hoeveelheid THC die men binnenkrijgt in te schatten. Bovendien verschilt het THC-gehalte nogal van de ene tot de andere cannabissoort. THC-olie is daarentegen veel makkelijker te doseren.  

Tekst: Shanna Pettens

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord