We gaven haar THC-olie en de aanvallen stopten meteen!

Aaron en Emily Campbell uit Orem in de Amerikaanse staat Utah verkeerden in een moeilijke situatie. Ze hadden hun oudste dochter al zien sterven aan een zeldzame neurodegeneratieve ziekte, en de verwachting was dat nog twee van hun kinderen hetzelfde lot zouden ondergaan. De dochter die ze verloren, beleefde een langzame, pijnlijke dood.

De familie besloot THC olie te kopen

Toen ook een andere dochter tekenen van de ziekte begon te vertonen, besloot de familie Campbell zich tot cannabisolie te wenden, iets wat in hun staat illegaal is. THC olie kopen was een wanhopige poging om haar lijden wat te verzachten.

Een moeilijke weg voor de familie Campbell

De Campbell-kinderen lijden aan iets wat metachromatische leukodystrofie (MLD) heet, een erfelijke aandoening die naar schatting 1 op 40.000 tot 160.000 mensen over de hele wereld treft. De ziekte veroorzaakt afbraak van de myeline-coating die neuronen isoleert en een normale neurologische functie in het centrale en perifere zenuwstelsel mogelijk maakt.

MLD-patiënten ervaren een langzame verslechtering van de mentale en motorische functie. Er is geen remedie bekend voor de ziekte en patiënten lijden vaak hevige pijn terwijl hun gezondheid achteruitgaat.

Lijden voorkomen

Toen hun oudste kind, Tori, op 13-jarige leeftijd symptomen van MLD begon te krijgen, dachten Aaron en Emily aanvankelijk dat de veranderingen die ze in haar gedrag zagen, verband hielden met haar puberteit. Al snel zorgden Tori’s extreme stemmingswisselingen en depressie er echter voor dat ze toch maar het advies van een medisch specialist zochten, die de diagnose van de ziekte stelde.

De vier andere kinderen van de Campbells werden direct ook getest en twee bleken positief te zijn voor MLD.

Aaron en Emily deden wat ze konden voor Tori in de twee jaar die verstreken tussen haar diagnose en haar dood, in een poging om haar pijn te verzachten en de progressie van de ziekte te vertragen. Ze onderging o.a. een beenmergtransplantatie die uiteindelijk niet hielp.

“Ze had zoveel pijn, ze voelde zich ellendig en leed wanhopig,” zegt Emily. “Ze slikte fentanyl, morfine en zoveel andere pijnstillers. Ik had het gevoel dat ze er eigenlijk al vaak niet meer bij was, omdat ze zo gedrogeerd was met deze medicijnen. We besloten dat we dat nooit meer zouden laten gebeuren.”

Potentieel van wietolie met THC

Toen Tori’s jongere zus Maddie ook tekenen van de ziekte begon te vertonen, probeerden ze opnieuw een beenmergtransplantatie en opnieuw had de procedure weinig effect. Aaron en Emily konden alleen maar toekijken hoe Maddie net als haar zus depressies, geheugenverlies, pijn, toevallen en motorische stoornissen doormaakte.

Emily Campbell hoorde voor het eerst over het potentieel van wietolie met THC om haar dochter te helpen door de CNN-documentaire Weed. Zij en Aaron waren terughoudend om zich ook tot cannabis te wenden, maar ze hadden geen andere opties meer.

Ze besloten uiteindelijk om voor Maddie toch maar eens THC olie te kopen. De effecten verrasten hen. “Ik was geschokt om te zien dat het zo gemakkelijk werkte en eigenlijk zo eenvoudig was. Toen we haar de wietolie gaven, stopten de aanvallen meteen,” zegt Aaron.

“Toen ik zag dat cannabis daadwerkelijk hielp en geen vervelende bijwerkingen had, ging alles wat ik ooit gedacht had over cannabis direct het raam uit.”

Familie getuigt voor het reguleren van THC olie en andere cannabis geneesmiddelen.

Emily Campbell geeft toe dat ze een negatief beeld had van cannabis voordat ze ontdekte dat het haar dochter kon helpen. Kort nadat ze de verbetering in Maddie hadden gezien, riepen zij en haar man echter publiekelijk op tot hervorming van de cannabiswetgeving, en getuigden ze zelfs voor een hoorzitting van een commissie van de senaat van Utah om aan te dringen op doorgang van de zogenaamde S.B. 259 wetgeving die cannabisgeneesmiddelen legaal beschikbaar zou hebben gesteld voor hun dochter.

De Senaatscommissie wees S.B. 259 in een stemming echter af met een nipte stemverhouding van 14-15. Althans, in eerste instantie, want mede dankzij de inzet van vele pleitbezorgers en de omgeslagen algehele houding in de VS jegens medicinale cannabis, werd er later toch besloten om cannabis als medicijn te legaliseren voor patiënten die een “medical cannabis card” aanvroegen.

Nu in 2021 is het gebruik en bezit van THC olie helemaal gelegaliseerd.

De familie Campbell heeft zich door al dit politiek gehakketak nooit tegen laten houden. Ze bleven zich publiekelijk uitspreken over hun voornemen om wietolie te kopen voor hun Maddie. Voor Aaron is het risico het waard: “Ik overtreed de wet om mijn kind te behoeden voor een enorme hoeveelheid pijn en lijden”, zegt hij. “We hebben gewoon heel weinig te verliezen.”

Bron: Medicaljane.com

Direct THC olie aanvragen?

Meerdere opties mogelijk